Acceptér cookies Nationalbanken bruger cookies til at få indblik i trafikken på hjemmesiden. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne. Derfor vil vi gerne have, at du accepterer cookies på Nationalbankens hjemmeside. Du kan til hver en tid slette vores cookies. Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside / Statistik / Publikationer og data
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden

Publikationer og data


Ejerkoncentration i realkredit- obligationer


Statistik over strukturerede obligationer på fondskodeniveau


Værdipapir- statistik på fondskode- niveau


Database


Kort om statistik


Revisionspolitik


Udgivelses- kalender


Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Færdige tabeller - Værdipapirstatistik


Kilder og metoder1.

Værdipapirer fordelt på papirtype, kursværdi:
1. Obligationer, aktier, investeringsforeningsbeviser og værdipapirer i alt

2. Statspapirer og realkreditobligationer

3. Andre obligationer1. Obligationer, aktier, investeringsforen.beviser og værdipapirer i alt
2. Statspapirer og realkreditobl
3. Andre obligationer


2.

Værdipapirer fordelt på papirtype og ejers hjemland, kursværdi


Månedsobservationer

3.

Ejerfordeling fordelt på papirtype, kursværdi:
1. Obligationer, aktier, investeringsforeningsbeviser og værdipapirer i alt

2. Statspapirer og realkreditobligationer

3. Andre obligationer1. Obligationer, aktier, investeringsforen.beviser og værdipapirer i alt
2. Statspapirer og realkreditobl.
3. Andre obligationer

4.

Obligationer mv. fordelt på papirtype, kursværdi:
1. I alt udstedt af indlændinge, realkreditobligationer ekskl. RT-lån, SDROer, indexobligationer, statsgældsbeviser og skatkammerbeviser

2. Statsobligationer fordelt på DKK og EUR

3. Rentetilpasningslån fordelt på DKK og EUR

4. Andre indenlandske obligationer
5. Obligationer udstedt af udlændinge


1. I alt, realkreditobl. ekskl. RT-lån, SDROer, indexobl., statsgældsbeviser og skatkammerbeviser
2. Statsobl. fordelt på DKK og EUR
3. Rentetilpasningslån fordelt på DKK og EUR
4. Andre indenl. obl.
5. Obl. udstedt af udlændinge


5.

Obligationer mv. fordelt på papirtype, nominel værdi:
1. I alt udstedt af indlændinge, realkreditobligationer ekskl. RT-lån, SDROer, indexobligationer, statsgældsbeviser og skatkammerbeviser

2. Statsobligationer fordelt på DKK og EUR

3. Rentetilpasningslån fordelt på DKK og EUR

4. Andre indenlandske obligationer
5. Obligationer udstedt af udlændinge
1. I alt, realkreditobl. ekskl. RT-lån, SDROer, indexobl., statsgældsbeviser og skatkammerbeviser
2. Statsobligationer fordelt på DKK og EUR
3. Rentetilpasningslån fordelt på DKK og EUR
4. Andre indenl. obl.
5. Obligationer udstedt af udlændinge


6.

Ejerfordeling af obligationer mv. fordelt på papirtype, kursværdi:
1. I alt udstedt af indlændinge, realkreditobligationer ekskl. RT-lån, SDROer, indexobligationer og skatkammerbeviser

2. Statsobligationer fordelt på DKK og EUR

3. Rentetilpasningslån fordelt på DKK og EUR

4. Andre indenlandske obligationer
5. Obligationer udstedt af udlændinge
1. I alt, realkreditobl. ekskl. RT-lån, SDROer, indexobl. og skatkammerbeviser
2. Statsobligationer fordelt på DKK og EUR
3. Rentetilpasningslån fordelt på DKK og EUR
4. Andre indenl. obl.
5. Obligationer udstedt af udlændinge


7.

Statspapirer fordelt på ejere, kursværdi


Månedsobservationer

8.

Realkreditobligationer fordelt på ejere, kursværdi


Månedsobservationer

9.

Ejerfordeling på brancheniveau af noterede obligationer mv. fordelt på papirtype, kursværdi:
1. Statsobligationer fordelt på DKK og EUR

2. Skatkammerbeviser
3. Realkreditobligationer fordelt på DKK og EUR

4. Særligt dækkede obligationer SDRO, SDO mv.

5. Rentetilpasningslån fordelt på DKK og EUR

6. Andre obligationer
7. I alt udstedt af indlændinge, heraf indeksobligationer

8. Obligationer udstedt af udlændinge

1. Statsobligationer fordelt på DKK og EUR
2. Skatkammerbeviser
3. Realkreditobligationer fordelt på DKK og EUR
4. Særligt dækkede obligationer SDRO, SDO
5. Rentetilpasningslån fordelt på DKK og EUR
6. Andre obligationer
7. I alt udstedt af indlændinge, heraf indeksobligationer
8. Obligationer udstedt af udlændinge


10.

Kuponfordeling på statsobligationer og statsgældsbeviser, nominel værdi


Månedsobservationer

11.

Kuponfordeling på realkreditobligationer, nominel værdi


Månedsobservationer

12.A

Realkreditobligationer fordelt på type og kupon, nominel værdi


Månedsobservationer

12.B

Realkreditobligationer fordelt på type og kupon, nettotilgang (nominel værdi)


Månedsobservationer

13.A

Realkreditobligationer fordelt på restløbetid, nominel værdi


Månedsobservationer

13.B

Realkreditobligationer fordelt på restløbetid, nettotilgang (nominel værdi)


Månedsobservationer

14.A

Strukturerede obligationer fordelt på ejere, kursværdi
1. Beholdning

2. Nettotilgang

3. Kursregulering


1. Beholdning af strukturerede obligationer
2. Nettotilgang af strukturerede obligationer
3. Kursregulering af strukturerede obligationer


14.B

Strukturerede obligationer fordelt på ejere og underliggende aktivtype, kursværdi

Månedsobservationer

15.

Aktier fordelt på udsteder, kursværdi:
1. Noterede indenlandske aktier
2. Unoterede indenlandske aktier

3. Noterede og unoterede udenlandske aktier


1. Noterede indenl. aktier
2. Unoterede indenl. aktier
3. Noterede og unoterede udenl. aktier


16.

Ejerfordeling af aktier fordelt på udsteder, kursværdi:
1. Noterede indenlandske aktier
2. Unoterede indenlandske aktier

3. Noterede og unoterede udenlandske aktier1. Noterede indenl. aktier
2. Unoterede indenl. aktier
3. Noterede og unoterede udenl. aktier


17.

Aktier fordelt på ejers hjemland og sektor, kursværdi


Månedsobservationer

18.

Ejerfordeling på brancheniveau af noterede aktier fordelt på udstederbranche og af investeringsforeningsbeviser, kursværdi:
1. Aktier udstedt af landbrug, industri samt bygge og anlæg mv.

2. Aktier udstedt af handel, transport, information og ejendomshandel mv.


3. Aktier udstedt af erhvervsservice, offentlig administration, sundhed og kultur mv.


4. Aktier udstedt af finansiering og forsikring

5. Aktier udstedt af indlændinge ialt samt udlændinge i alt

6. Investeringforeningsbeviser
1. Aktier udstedt af landbrug, industri samt bygge og anlæg mv.
2. Aktier udstedt af handel, transport, information og ejendomshandel mv.
3. Aktier udstedt af erhvervsservice, offentlig administration, sundhed og kultur mv.
4. Aktier udstedt af finansiering og forsikring
5. Aktier udstedt af indlændinge ialt samt udlændinge i alt
6. Investeringforen.bev.


Sidst opdateret 04/02/2014

 
Andre har læst
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os Disclaimer